انتشار اخبارعلمی

ما می توانیم دستاوردهای علمی و اخبار علمی مجموعه شما را به بهترین نحو به گوش مخاطب برسانیم. این انتشار اخبار غیر از اخبار مربوط به رویدادهای علمی است. اگر دستاوردی دارید و یا می خواهید مجموعه شما تحت پوشش انتشار خودکار اخبار علمی در پایگاه "اخبار علمی" (akhbarelmi.ir) قرار بگیرد، لطفا درخواست خود را از طریق زیر به ما ارسال فرمایید. 

 

اخبار دستارودهای علمی را می توانیم از طریق مجموعه های زیر منتشر نماییم. 

- پایگاه اخبار علمی (https://akhbarelmi.ir)

- پایگاه دیده بان علم ایران (https://www.isw.ir) 

- پایگاه فراخوانهای علمی (https://www.callforpapers.ir)