تبلیغات در پایگاه انجمنهای علمی

مرجع انجمن های علمی (www.saref.ir) نمایه ای از مجموعه فعالیت های انجمن علمی ایران است. به معرفی، دسته بندی و ارائه دستاوردهای علمی انجمن‌ها می پردازد که سبب می شود رصد برخطی از وضعیت علمی و جایگاه مراکز دانشگاهی و پژوهشی و همچنین انجمن‌های علمی به دست آید. دستاوردهای علمی انجمن‌ها که در این پایگاه مبنای عملکرد قرار می‌گیرد، تعداد کنفرانس، ژورنال‌ها و جلسات سخنرانی و نشست‌های علمی است که توسط انجمن‌ها برگزار شده و منتشر می‌شوند.

لذا با انجام پردازش‌ها و تحلیل‌های دقیق بر روی آمار داده های مقالات ایران، به نتایج ارزشمندی رسیدیم که در دو پایگاه جداگانه برای دانشگاهها و انجمن‌ها خلاصه ای از نتایج این تحلیل‌ها به اشتراک گذاشته می شود تا سیاستگذاران و مسئولان تدوین کننده استراتژی ها و رویکردهای مراکز پژوهشی بتوانند دید درستی از روند حرکت موسسه خود داشته باشند.

انجمنهای علمی

 

پایگاه انجمنهای علمی جزو شبکه تبلیغات علمی ایران می باشد و بنرهای این شبکه، بر روی جایگاههای تعیین شده پایگاه نمایش داده می شوند.

سفارش آگهی در شبکه تبلیغات علمی ایران