تبلیغات در پایگاه اکوسیستم

پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران (ecosystem.ir) یک زیر ساخت جامع برای پوشش اخبار و فعالیتهای استارتاپها و اجزای فعال در حوزه کارآفرینی می باشد. در این پایگاه علاوه بر اطلاعات جامعی از کلیه ارکان اکوسیستم استارتاپی ایران شامل مراکز نوآوری، پارکهای علم و فناوری، شتاب دهنده ها، مراکز رشد، فضای کار اشتراکی، سرمایه گذاران خطرپذیر، استارتاپها، و رویدادها، ارتباطات بین این اجزا و نحوه مالکیت هر یک از کسب کارها و فعالیتها به نمایش گذاشته می شود. فعالان این بخش می توانند صفحه اختصاصی در این پایگاه داشته باشند، و اخبار و فعالیتهای خود را در این مجموعه منتشر نمایند. 

 

تبلیغات اختصاصی در اکوسیستم:

دو بنر با ابعاد متفاوت تقریبا در همه صفحات پایگاه اکوسیستم نمایش داده می شوند. این دو بنر می تواند به صورت اختصاصی در اختیار مجموعه های متقاضی نمایش بنر قرار بگیرد. مشخصات و هزینه تبلیغات در این جایگاهها به صورت زیر است. اگر علاقه مند به تبلیغات در اکوسیستم هستید می توانید فرم انتهای این صفحه را تکمیل فرمایید. 

ابعاد بنر تعداد نمایش ماهانه نحوه نمایش هزینه ماهانه (تومان) تخفیف
90 در 728 پیکسل بیش از یکصد هزار نمایش اختصاصی و ثابت 1،200،000 10 درصد سه ماهه
300 در 250 پیکسل بیش از یکصد هزار نمایش  اختصاصی و ثابت  800،000 10 درصد سه ماهه

 

تبلیغات عمومی و نمایش رندم بنر:

با استفاده از پکیجهای تبلیغات بنری دانشین، بنرهای شما در سایتهای زیر مجموعه دانشین به صورت تصادفی و رندم نمایش داده می شود. اگر مایل هستید بنرهای شما به صورت رندم در سایتهای شبکه دانشین نمایش داده شوند صفحه زیر را مطالعه نمایید.

پکیجهای تبلیغات بنری دانشین