تبلیغات در پایگاه مرجع دانشگاه های ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران (www.uniref.ir) به معرفی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور می پردازد و علاوه بر نمایش نمودارهای رتبه بندی سالانه و حجم تولیدات علمی هر مرکز به صورت مجزا، به ارائه تحلیل‌های پیشرفته‌تری از محتوای علمی تولید شده در دانشگاهها می پردازد. 

یونیرف با بیش از 2 میلیون بازدید ماهانه توسط دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای کشور، مکان مناسبی برای معرفی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغات رشته های جدید دانشگاهی و پذیرش دانشجویان می باشد. 

 

تبلیغات اختصاصی در یونیرف:

بنر موجود در هدر سایت یونیرف می تواند به صورت اختصاصی در اختیار مجموعه های متقاضی نمایش بنر قرار بگیرد. مشخصات و هزینه تبلیغات در این جایگاه به صورت زیر است. اگر علاقه مند به تبلیغات در یونیرف هستید می توانید فرم انتهای این صفحه را تکمیل فرمایید. 

ابعاد بنر تعداد نمایش ماهانه نحوه نمایش هزینه ماهانه تخفیف
468 در 60 بیش از دو میلیون نمایش اختصاصی و ثابت 2 میلیون تومان 10 درصد سه ماهه

 

تبلیغات عمومی و نمایش رندم بنر:

با استفاده از پکیجهای تبلیغات بنری دانشین، بنرهای شما در سایتهای زیر مجموعه دانشین به صورت تصادفی و رندم نمایش داده می شود. یونیرف علاوه بر جایگاه هدر، در بخشهای مختلف دارای جایگاه بنر می باشد که بنر شما در این جایگاهها به صورت تصادفی نمایش داده می شود. اگر جایگاه هدر یونیرف رزرو نشده باشد، در این جایگاه نیز بنرهای رندم نمایش داده می شود. 

پکیجهای تبلیغات بنری دانشین