تبلیغات در پایگاه اخبار علمی

اخبار علمی (akhbarelmi.ir) یک پایگاه تخصصی پویش اخبار علمی کشور است که به صورت خودکار هر آنچه در فضای علمی ایران اتفاق می افتد را رصد، دسته بندی و در اختیار شما قرار می‌دهد. چرخه اخبار علمی کشور از دانشگاه‌ها آغاز؛ و در مسیر انجمن‌های علمی، ژورنال‌ها و کنفرانس‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت در خبرگزاری‌ها تکمیل می شود. اخبار کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، وبسایت انجمن‌های علمی، ژورنال‌های تخصصی کشور و کنفرانس‌ها رصد شده و جزئی ترین رویداد در فضای علمی کشور در وبسایت "اخبار علمی" مستند می شود.

 

تبلیغات اختصاصی در اخبار علمی:

بنر با ابعاد استاندارد 468 در 60 پیکسل در هدر همه صفحات پایگاه اخبار علمی نمایش داده می شود. هزینه تبلیغات اختصاصی و ثابت در این جایگاه به مدت یک ماه برابر 400،000 (چهارصد هزار) تومان می باشد و شامل تحفیف 10 درصدی سفارش بیش از سه ماه نیز هست. 

 

تبلیغات عمومی و نمایش رندم بنر:

با استفاده از پکیجهای تبلیغات بنری دانشین، بنرهای شما در سایتهای زیر مجموعه دانشین به صورت تصادفی و رندم نمایش داده می شود. پایگاه اخبارعلمی علاوه بر جایگاه هدر، در بخشهای مختلف دارای جایگاه بنر می باشد که بنر شما در این جایگاهها به صورت تصادفی نمایش داده می شود. اگر جایگاه هدر رزرو نشده باشد، در این جایگاه نیز بنرهای رندم نمایش داده می شود. 

پکیجهای تبلیغات بنری دانشین